poslovni prostor Tip 2

182.43 m2

Tip 2

182.43 m2


  • Poslovni prostor 113.23 m2
  • Predprostor 7.31 m2
  • Magacin 7.30 m2
  • Magacin 7.38 m2
  • Kancelarija 47.21 m2

POZICIJA U LAMELAMA

POZICIJA U KOMPLEKSU