poslovni prostor Tip 4

389.76 m2

Tip 4

389.76 m2


  • poslovni prostor 266.70 m2
  • predprostor 7.31 m2
  • magacin 7.30 m2
  • magacin 7.38 m2
  • kancelarija 101.73 m2

POZICIJA U LAMELAMA

POZICIJA U KOMPLEKSU